Via Gra Blues fantastyczny duet wychowany na twórczości Nalepy, Dżemu, Claptona i innych,

dziś grający utwory „wielkich” we własnych aranżacjach…

Do tego gorąca promocja:

WSZYSTKO CO DUŻE DUŻE ZOSTAJE

ZAPŁACISZ ZA MAŁE – DUŻE DOSTANIESZ